RESPIRATOR z funkcją TELEMEtrii

Ogólnopolski projekt  do walki z COVID-19 przy współpracy wyższych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych oraz firm prywatnych.

Celem projektu jest opracowanie respiratora umożliwiającego skuteczne leczenie COVID-19.

Urządzenie jest sterowane mikroprocesorowo przy pomocy algorytmów adaptacyjnych oraz umożliwia zdalny monitoring pacjenta (telemedycyna).

RespiSave logo

RespiSAVE

Zaprojektowany przez zespół specjalistów
z dziedzin: medycyny, elektroniki, automatyki, informatyki i mechaniki.

Respirator przeznaczony do nieinwazyjnej jak i inwazyjnej wentylacji. Skonstruowany tak, aby móc korzystać z niego w warunkach domowych. Przeznaczony do codziennego użytku, zapewnia swobodę i pewność opieki.

Urządzenie oferuje szereg opcji leczenia, zarówno dla pacjentów dorosłych jak i dzieci. Aparat został zaprojektowany tak, aby wesprzeć wentylację prosto i skutecznie.

Przy współpracy wyższych uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Politechnika Śląska

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Pierwsze testy prototypu

Respirator był testowany na fantomie symulującym pracę płuc.

07.05.2020r odbyły się testy funkcji telemetrii i zarządzania zdalnego.

08.06.2020r w Centrum Symulacji Medycznych Uczeni Łazarskiego przeprowadzona została prezentacja dla Agencji Prasowej Reuters

Poznaj nasz zespół

Leszek Kowalik

Doktorant na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz uczestnik programu MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem ponad trzydziestu publikacji naukowych, głównie z dziedziny informatyki oraz był uczestnikiem kilkudziesięciu konferencji i sympozjów naukowych.
Do jego obszaru zainteresowań zalicza się: programowanie komputerów, projektowanie układów elektronicznych oraz implementacje układów cyfrowych w strukturach programowalnych. Jest twórcą wielu patentów RP.

Krzysztof Mizera

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale inżynierii zarządzania oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo, Prezes firmy Niedźwiedź-Lock produkującej od ponad 40 lat zabezpieczenia samochodowe oraz pomysłodawca licznych innowacyjnych rozwiązań stosowanych w branży automotive. Prywatnie, pasjonat motoryzacji specjalizujący się w renowacji klasyków oraz sportów indywidualnych – aktualny vice mistrz Europy Brazylijskiego Jujitsu.

Michał Kucap

Michał Kucap

Michał Kucap – Doktorant wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 15 lat związany z pracą w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Pełni funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego woj. śląskiego.
Adiunkt w Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego oraz w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
Prelegent na ponad 70 sympozjach i konferencjach naukowych. Autor trzydziestu publikacji naukowych oraz współautor sześciu monografii.

Bartłomiej Włodarczyk

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Akademii Wyższej Szkoły Biznesu, na kierunku MBA oraz Akademia Menagera Sprzedaży. Od ponad 10 lat prezes firmy Enego specjalizującej się we wdrażaniu informatyki i systemów sterowania w branży automotive. Jest pomysłodawcą wielu innowacyjnych rozwiązań z zakresu elektroniki i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów, uczestnik konferencji dotyczących elektromobilności. Twórca kilku patentów RP.  Interesuje się ekonomią oraz historią motoryzacji.

Jerzy Ładny

Prof. Jerzy Ładny

Prof. dr hab.n.med. Jerzy Ładny​ – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej, Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalista chirurgii ogólnej, zdrowia publicznego oraz medycyny ratunkowej. Członek wielu grup eksperckich w Ministerstwie Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek wielu towarzystwa naukowych. Autor ponad 700 publikacji naukowych.

Prof. Roman Starosolski

Dr hab. inż. Roman Starosolski jest profesorem Politechniki Śląskiej i zastępcą kierownika Katedry Algorytmiki i Oprogramowania w Politechnice Śląskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz czterech patentów z dziedziny informatyki. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą języków programowania, inżynierii oprogramowania, kodowania i kompresji danych i obrazów, przetwarzania i transformacji danych obrazowych, obrazowania biomedycznego, standardów kompresji obrazów i wideo oraz algorytmów adaptacyjnych.

Klaudiusz Nadolny

Dr Klaudiusz Nadolny

Klaudiusz Nadolny – Uzyskał tytuł Doktora Nauk o Zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (z wyróżnieniem). Od roku 2007 pracuje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Obecnie jest Kierownikiem Ośrodka Koordynacji. Jest Kierownikiem Katedry w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego oraz adiunkt w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Jest członkiem grup eksperckich w Ministerstwie Zdrowia i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jest autorem ponad 170 publikacji z zakresu ratownictwa medycznego. Autorem, współautorem ośmiu monografii naukowych. Recenzentem wielu czasopism w Polsce i zagranicą. Jest Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Progress in Medicine” oraz „Emergency Medical Service”.

Łukasz Szarpak

Prof. Łukasz Szarpak

Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak jest profesorem uczelnianym na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 14 lat związany z ratownictwem medycznym. Obecnie Kierownik Centrum Symulacji Medycznych Uczeni Łazarskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof, Radaktor Naczelny „Disaster and Emergency Medicine Journal”, Z-ca redaktora w „Postępy Nauk Medycznych”, Academic Editor w „Medicine” czy też Associate Editor w „BMC Anesthesiology”. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych. Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych z zakresu medycyny ratunkowej i anestezjologii. W 2018 roku zajął I miejsce w rankingu Liderów Naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Latach 2015-2017. Działalność naukowa skupia się w głównej mierze na ocenie efektywności resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz aspektach związanych z zabezpieczeniem drożności dróg oddechowych i wspomagania oddechu.

Marian Błachuta

Prof. Marian Błachuta

Prof. dr hab. inż. Marian Błachuta jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Automatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Do obszaru jego zastosowań należy teoria sterowania. Wypromował 4 doktorów (wszyscy z wyróżnieniem), 2 doktoraty są w toku. Jest autorem ok 140 artykułów oraz ponad 100 referatów konferencyjnych. Jest współautorem 2 patentów oraz jednym z opiekunów międzywydziałowego zespołu studenckiego Silesian Greenpower biorącego udział w wyścigach samochodów elektrycznych w Wielkiej Brytanii.

Stanisław Kowalik

Prof. Stanisław Kowalik

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (matematyka) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Automatyki i Informatyki – kierunek: informatyka). Doktor nauk technicznych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył też studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej na Wydziale Automatyki w zakresie „Automatyki i Telemechaniki Przemysłowej” oraz studia podyplomowe na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w zakresie specjalizacji „Systemy Mikrokomputerowe”.

Wsparcie z zakresu organizacji i zarządzania

Prof. Rafał Mrówka

Jest kierownikiem Programu MBA-SGH, na którym wykłada Przywództwo oraz profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz pracy akademickiej od ponad 20 lat działa w biznesie, prowadząc własne firmy doradcze. Zrealizował kilkadziesiąt projektów biznesowych w obszarach strategicznego zarządzania ludźmi, rozwoju zaangażowania pracowników, rozwoju i rekrutacji kadry menedżerskiej na różnych szczeblach organizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

tel. +48 512 619 999

FORMULARZ KONTAKTOWY: